THÔNG TIN LIÊN HỆ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK KROONG

Điện thoại: 0832956799

Email: ubnddk.dakglei@kontum.gov.vn

Dấu * Vui lòng nhập là phần không được để trống
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng trước : 127
Năm 2024 : 918
LIÊN KẾT